Plačiau apie administracinę teisę


Administracinė teisė


Rašome skundus dėl administracinių nuobaudų panaikinimo, atstovaujame klientams administracinių nusižengimų bylose. Atstovaujame klientus administraciniuose teismuose ginčuose su valstybės ir savivaldos institucijomis viešojo administravimo srityje.

Plačiau apie draudimo teisę


Draudimo teisė


Atstovaujame klientams ginčuose su draudimo bendrovėmis dėl draudimo išmokos neišmokėjimo pagal turto, gyvybės, transporto priemonių privalomojo arba kasko draudimo sutartis. Taip pat klientų interesus giname nuo nepagrįstų draudimo bendrovių reikalavimų atlyginti žalą.

Plačiau apie nekilnojamojo turto ir statybos teisę


Nekilnojamojo turto ir statybos teisė


Padedame klientams išspręsti nuosavybės įgijimą įgyjamąja senatimi, nekilnojamojo daikto suformavimo, turto bei jo pakeitimų registravimo klausimus kai kyla ginčas, konsultuojame bei atstovaujame bendraturčiams ginčuose dėl bendros nuosavybės valdymo ir disponavimo (naudojimosi daiktu tvarkos nustatymo, atidalinimo iš bendrosios nuosavybės), giname savininko teises išreikalaujant daiktą iš svetimo valdymo arba pašalinant trukdymus naudotis daiktu. Atstovaujame klientams įvairiuose ginčuose, susijusiuose su nekilnojamojo turto disponavimu (pirkimu-pardavimu, nuoma, paveldėjimu ir pan.), ginčuose dėl turto perleidimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, dėl statybos leidimo išdavimo ar panaikinimo, savavališkos statybos padarinių šalinimo, taip pat ginčuose tarp užsakovo ir statybos rangovo bei dėl atliktų statybos darbų kokybės ir trūkumų šalinimo.

Plačiau apie žemės teisę


Žemės teisė


Konsultuojame ir atstovaujame ginčuose dėl žemės sklypų formavimo ar pertvarkymo, detaliųjų planų rengimo procedūrų, taip pat ginčuose dėl sklypų ribų nustatymo, bendraturčių ginčuose dėl naudojimosi sklypu tvarkos nustatymo ar atidalinimo iš bendrosios nuosavybės.

Plačiau apie darbo teisę


Darbo teisė


Konsultuojame ir atstovaujame teismuose dėl neteisėto atleidimo iš darbo, dėl drausminių nuobaudų panaikinimo, darbo sąlygų pakeitimo, neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo, žalos atlyginimo.

Plačiau apie šeimos teisę


Šeimos teisė


Teikiame teisines paslaugas skyrybų bei turto dalybų bylose, sprendžiant ginčus dėl vaikų (gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ar išlaikymo dydžio pakeitimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo), taip pat tėvystės nustatymo ar nuginčijimo, globos ir rūpybos nustatymo bylose. Esame įgiję patirties sprendžiant tarptautinio pobūdžio šeimos bylas, kai viena ar abi ginčo šalys, vaikai, turtas yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Plačiau apie baudžiamają teisę


Baudžiamoji teisė


Giname klientus įvairaus pobūdžio baudžiamosios bylose tiek dėl tyčinių, tiek dėl neatsargių (autoįvykiai, nelaimingi atsitikimai) nusikaltimų. Esame įgiję didelę patirtį ūkinėse finansinėse bylose. Atstovaujame nukentėjusiuosius, civilinius ieškovus ar atsakovus visose ikiteisminio ir teisminio nagrinėjimo baudžiamojo proceso stadijose.

Plačiau apie paslaugą


Civilinė teisė


Teikiame teisines paslaugas dėl sutarčių ir kitų sandorių ginčijimo, asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais, dėl juridinių asmenų dalyvių (akcininkų, vadovų) nesąžiningais veiksmais įmonei padarytos žalos atlyginimo, akcininkams padarytos žalos atlyginimo, dėl kitų ginčų tarp akcininkų ir/ar vadovų, ginčų dėl netinkamų sutartinių įsipareigojimų vykdymo, netesybų taip pat ginčų, susijusių su pirkimo-pardavimo, dovanojimo, nuomos, panaudos, paslaugų teikimo, vežimo, paskolos, jungtinės veiklos, draudimo sutartimis, ginčų dėl žalos atlyginimo tiek netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, tiek padarius žalą kitais pagrindais (dėl nusikaltimo, dėl nelaimingų atsitikimų, sveikatos sužalojimo, gyvybės atėmimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo), skolų išieškojimo.