Priteista neturtinė žala žuvusiojo artimiesiems

Privačiame sklype vyko inžinerinių tinklų tiesimas, buvo iškasta per gili, nesaugi tranšėja, kuri griuvo ir mirtinai prispaudė ten buvusį darbininką. Žuvusiojo artimieji kreipėsi pagalbos dėl žalos atlyginimo. Kreipusis į teismą dalį žalos geranoriškai atlygino sklypo savininkas, tačiau kasimo darbus vykdžiusi įmonė ginčijo savo kaltę ir nenorėjo atlyginti žalos. Po sudėtingo proceso abiejų instancijų teismai vieningai nusprendė, kad darbus atlikusi įmonė privalo atlyginti turtinę ir neturinę žalą žuvusiojo artimiesiems.

Laimėta byla dėl privažiavimo į sklypą

Klientas kreipėsi pagalbos surašyti apeliacinį skundą dėl sklypo formavimo projekto palikimo galioti, kuriuo buvo numatytas privažiavimas į sklypą per kaimyninę žemės valdą. Situacija išskirtinė tuo, kad kliento statiniai pastatyti itin stačiame šlaite, iš vienos pusės yra gatvė, iš kitos upė, o privažiuoti prie sklypo įmanoma tik per kaimyninį sklypą. Pirmosios instancijos teismas buvo panaikinęs tokio projekto sprendinį dėl formalių projektavimo pažeidimų. Parengus apeliacinį skundą, surinkus vaizdinės medžiagos apie esamą situaciją, pateiktus specialistų brėžinius Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pavyko įrodyti, kad kitoks patekimas į sklypą neįmanomas, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo panaikintas, kliento skundas patenkintas visiškai.

Atmesti draudimo bendrovės nepagrįsti reikalavimai klientui

Klientas nuomojosi gyvenamąjį namą, kuris buvo nekokybiškas. Dėl namo nesandarumo, prastos šildymo sistemos užšalo radiatoriai bei įvyko avarija. Draudimo bendrovė reikalavo kompensuoti nuostolius, neva avarija įvyko dėl kliento kaltės. Teisme buvo įrodyta, jog namas buvo itin nekokybiškas, namo savininkas į prašymus sutvarkyti namą tinkamai nereagavo, be to, pagal draudimo sąlygas nuomininkams negali būti reiškiami reikalavimai atlyginti žalą. Byla pasibaigė visiška kliento pergale visose teismų instancijose.