Ginčai dėl bendravimo su vaikais

Ar skyrium gyvenantys tėvai turi teisę į vienodos trukmės bendravimą su vaikais? Taip, tačiau tik išimtiniais atvejais.
Vienoje iš naujausių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių išaiškinta:
Vis dėlto tėvų teisių ir pareigų lygybės bei maksimalaus abiejų tėvų dalyvavimo auklėjant vaiką principai nereiškia, kad, nesant priežasčių riboti skyrium gyvenančio tėvo (motinos) dalyvavimą auklėjant vaiką, teismas visada privalo nustatyti tokią skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarką, pagal kurią vaiko praleidžiamas laikas su abiem tėvais būtų vienodas; pažymėtina, kad tokiais atvejais teismo nustatoma skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarka pirmiausia turėtų būti orientuojama į maksimalų laiko, kurį vaikas praleidžia su kiekvienu iš tėvų savaitgaliais, švenčių dienomis ir atostogų metu, suvienodinimą bei tam tikro laiko, kurį vaikas galėtų bendrauti su skyrium gyvenančiu tėvu darbo dienomis, nepakenkiant normaliam vaiko dienos režimui, nustatymą. Tėvų teisių ir pareigų lygybės bei maksimalaus dalyvavimo auklėjant vaiką principai nereiškia, kad pagal teismo nustatytą skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarką vaikas turėtų kas antrą dieną pakaitomis gyventi su kiekvienu iš skyrium gyvenančių tėvų. Nors tokios skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo galimybė iš esmės negali būti absoliučiai paneigta, pažymėtina, kad ji teismo sprendimu galėtų būti nustatoma tik išskirtiniais atvejais, kai, pirma, dėl jos sutaria abu tėvai, antra, teismas nustato, kad būtent tokia tvarka geriausiai atitiks vaiko interesus, trečia, su tokia tvarka sutinka vaikas, sugebantis išreikšti savo pažiūras. Aptariamu aspektu vertinant vaiko interesus teisiškai reikšmingomis aplinkybėmis laikytini vaiko amžius ir poreikiai, sveikatos būklė, lankomų ugdymo įstaigų buvimo vieta, faktinė vaiko tėvų gyvenamoji vieta, nulemianti vaiko kilnojimosi iš vienos gyvenamosios vietos į kitą poreikį, tėvų galimybės įgyvendinti teismo nustatytą bendravimo tvarką ir kt. Tokia teisės aiškinimo taisyklė grindžiama vaiko poreikiu turėti stabilią namų aplinką, kurio neatitiktų pernelyg dažnas gyvenamosios vietos keitimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-99-969/2016, 38 punktas)

Skiepų skandalas subliuško

Lygiai metai nuo skiepų skandalo Šilalėje. Kuo visa tai baigėsi mūsų kontoros klientei?
1. STT atliko tyrimą, bet nusikaltimo požymių nerado.
2. Tyrė ir policija dėl savivaldybės ribų kirtimo, pažeidimo nerado.
3. Savivaldybės taryba bandė atimti tarybos nario įgaliojimus - apkaltos iniciatoriai iškėlė baltą vėliavą, apkalta net nepradėta.
4. Politiniai oponentai sudarė komisiją ir priėmė išvadą, kad tarybos narė pažeidė etiką, tačiau Vyriausioji tarnybinės etikos komisija išvadą panaikino nesant jokių etikos pažeidimų.
5. Galiausiai Visuomenės sveikatos centras, patyręs didžiulį spaudimą, nusprendė skirti administracinę nuobaudą, tačiau teismas ir ją panaikino konstatuodamas, kad jokios mūsų klientės kaltės nėra, priešingai, nurodė, kad kaip tik buvo rūpinamasi sveikata. Teismo sprendimo VSC net neskundė.