Administracinė teisė


Rašome skundus dėl administracinių nuobaudų panaikinimo, atstovaujame klientams administracinių nusižengimų bylose. Atstovaujame klientus administraciniuose teismuose ginčuose su valstybės ir savivaldos institucijomis viešojo administravimo srityje.