Ginčai dėl bendravimo su vaikais

Ar skyrium gyvenantys tėvai turi teisę į vienodos trukmės bendravimą su vaikais? Taip, tačiau tik išimtiniais atvejais.
Vienoje iš naujausių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių išaiškinta:
Vis dėlto tėvų teisių ir pareigų lygybės bei maksimalaus abiejų tėvų dalyvavimo auklėjant vaiką principai nereiškia, kad, nesant priežasčių riboti skyrium gyvenančio tėvo (motinos) dalyvavimą auklėjant vaiką, teismas visada privalo nustatyti tokią skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarką, pagal kurią vaiko praleidžiamas laikas su abiem tėvais būtų vienodas; pažymėtina, kad tokiais atvejais teismo nustatoma skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarka pirmiausia turėtų būti orientuojama į maksimalų laiko, kurį vaikas praleidžia su kiekvienu iš tėvų savaitgaliais, švenčių dienomis ir atostogų metu, suvienodinimą bei tam tikro laiko, kurį vaikas galėtų bendrauti su skyrium gyvenančiu tėvu darbo dienomis, nepakenkiant normaliam vaiko dienos režimui, nustatymą. Tėvų teisių ir pareigų lygybės bei maksimalaus dalyvavimo auklėjant vaiką principai nereiškia, kad pagal teismo nustatytą skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarką vaikas turėtų kas antrą dieną pakaitomis gyventi su kiekvienu iš skyrium gyvenančių tėvų. Nors tokios skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo galimybė iš esmės negali būti absoliučiai paneigta, pažymėtina, kad ji teismo sprendimu galėtų būti nustatoma tik išskirtiniais atvejais, kai, pirma, dėl jos sutaria abu tėvai, antra, teismas nustato, kad būtent tokia tvarka geriausiai atitiks vaiko interesus, trečia, su tokia tvarka sutinka vaikas, sugebantis išreikšti savo pažiūras. Aptariamu aspektu vertinant vaiko interesus teisiškai reikšmingomis aplinkybėmis laikytini vaiko amžius ir poreikiai, sveikatos būklė, lankomų ugdymo įstaigų buvimo vieta, faktinė vaiko tėvų gyvenamoji vieta, nulemianti vaiko kilnojimosi iš vienos gyvenamosios vietos į kitą poreikį, tėvų galimybės įgyvendinti teismo nustatytą bendravimo tvarką ir kt. Tokia teisės aiškinimo taisyklė grindžiama vaiko poreikiu turėti stabilią namų aplinką, kurio neatitiktų pernelyg dažnas gyvenamosios vietos keitimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-99-969/2016, 38 punktas)

Skiepų skandalas subliuško

Lygiai metai nuo skiepų skandalo Šilalėje. Kuo visa tai baigėsi mūsų kontoros klientei?
1. STT atliko tyrimą, bet nusikaltimo požymių nerado.
2. Tyrė ir policija dėl savivaldybės ribų kirtimo, pažeidimo nerado.
3. Savivaldybės taryba bandė atimti tarybos nario įgaliojimus - apkaltos iniciatoriai iškėlė baltą vėliavą, apkalta net nepradėta.
4. Politiniai oponentai sudarė komisiją ir priėmė išvadą, kad tarybos narė pažeidė etiką, tačiau Vyriausioji tarnybinės etikos komisija išvadą panaikino nesant jokių etikos pažeidimų.
5. Galiausiai Visuomenės sveikatos centras, patyręs didžiulį spaudimą, nusprendė skirti administracinę nuobaudą, tačiau teismas ir ją panaikino konstatuodamas, kad jokios mūsų klientės kaltės nėra, priešingai, nurodė, kad kaip tik buvo rūpinamasi sveikata. Teismo sprendimo VSC net neskundė.

 

Apginti kliento interesai nuo nepagrįsto žalos reikalavimo

Po beveik 5 metus trukusio ilgo proceso visiškai laimėta civilinė byla, kurioje mano klientui buvo pareikštas reikalavimas atlyginti 1 262 000 Lt (365 000 Eur) neva padarytą turtinę žalą. Visoje Lietuvoje, ypač Klaipėdoje, veikianti didelė įmonių grupė apkaltino vienos iš dukterinių įmonių vadovą medžiagų (cinko) trūkumu (apie 6 sunkvežimius po 24 tonas). Nuo pat pradžių įrodinėjome teismui, kad jokia žala apskritai nepadaryta, visas cinkas sunaudotas gamybos procese, o tariamas trūkumas susidarė dėl netinkamo cinko nurašymo, t. y. buvo taikomi per maži nurašymo normatyvai, nei faktiškai sunaudota cinkuojant įvairias detales. Pirmosios instancijos teismas reikalavimą priteisti žalą atmetė visiškai, apeliacinis teismas buvo nusprendęs priteisti apie 1 procentą žalos, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikino tokią nutartį ir bylą grąžino apeliaciniam teismui nagrinėti iš naujo, kuris po pakartotinio nagrinėjimo visiškai atmetė žalos atlyginimo reikalavimą prieš mūsų klientą. Pagrindinis teismų argumentas – neįrodyta, kad apskritai padaryta žala.

Išteisintas įmonės vadovas

Visišku kliento išteisinimu pasibaigė 6 metus tirta ir nagrinėta baudžiamoji byla. Klientas, kaip įmonės vadovas ir atskaitingas asmuo, buvo kaltinamas pasisavinęs įmonės lėšas, tačiau klientas nuo pat pradžių neigė šį faktą ir nurodė konkrečias aplinkybes, kad pinigus išleido nupirkdamas įmonei automobilį. Ikiteisminis tyrimas nebuvo atliktas kvalifikuotai ir išsamiai. Taip nutiko iš dalies ir dėl to, kad dalies svarbių dokumentų priešinga pusė nepateikė tyrimui ir teismui, taip suklaidino tyrėjus, prokurorą bei teismą. Klientas iš pradžių buvo nuteistas, jo skundas apeliacine tvarka atmestas, tačiau jo kalte iš esmės suabejojo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, panaikinęs nutartį ir bylą nurodęs nagrinėti apeliacine tvarka iš naujo. Atlikus papildomą įrodymų tyrimą, pateikus klientą teisinančius įrodymus apeliacine tvarka pakartotinai bylą nagrinėjanti trijų teisėjų kolegija priėmė išteisinamąjį nuosprendį konstatuojant, kad nebuvo net padaryta jokia nusikalstama veika.

Priteista neturtinė žala žuvusiojo artimiesiems

Privačiame sklype vyko inžinerinių tinklų tiesimas, buvo iškasta per gili, nesaugi tranšėja, kuri griuvo ir mirtinai prispaudė ten buvusį darbininką. Žuvusiojo artimieji kreipėsi pagalbos dėl žalos atlyginimo. Kreipusis į teismą dalį žalos geranoriškai atlygino sklypo savininkas, tačiau kasimo darbus vykdžiusi įmonė ginčijo savo kaltę ir nenorėjo atlyginti žalos. Po sudėtingo proceso abiejų instancijų teismai vieningai nusprendė, kad darbus atlikusi įmonė privalo atlyginti turtinę ir neturinę žalą žuvusiojo artimiesiems.

Laimėta byla dėl privažiavimo į sklypą

Klientas kreipėsi pagalbos surašyti apeliacinį skundą dėl sklypo formavimo projekto palikimo galioti, kuriuo buvo numatytas privažiavimas į sklypą per kaimyninę žemės valdą. Situacija išskirtinė tuo, kad kliento statiniai pastatyti itin stačiame šlaite, iš vienos pusės yra gatvė, iš kitos upė, o privažiuoti prie sklypo įmanoma tik per kaimyninį sklypą. Pirmosios instancijos teismas buvo panaikinęs tokio projekto sprendinį dėl formalių projektavimo pažeidimų. Parengus apeliacinį skundą, surinkus vaizdinės medžiagos apie esamą situaciją, pateiktus specialistų brėžinius Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pavyko įrodyti, kad kitoks patekimas į sklypą neįmanomas, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo panaikintas, kliento skundas patenkintas visiškai.

Atmesti draudimo bendrovės nepagrįsti reikalavimai klientui

Klientas nuomojosi gyvenamąjį namą, kuris buvo nekokybiškas. Dėl namo nesandarumo, prastos šildymo sistemos užšalo radiatoriai bei įvyko avarija. Draudimo bendrovė reikalavo kompensuoti nuostolius, neva avarija įvyko dėl kliento kaltės. Teisme buvo įrodyta, jog namas buvo itin nekokybiškas, namo savininkas į prašymus sutvarkyti namą tinkamai nereagavo, be to, pagal draudimo sąlygas nuomininkams negali būti reiškiami reikalavimai atlyginti žalą. Byla pasibaigė visiška kliento pergale visose teismų instancijose.