Civilinė teisė


Teikiame teisines paslaugas dėl sutarčių ir kitų sandorių ginčijimo, asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais, dėl juridinių asmenų dalyvių (akcininkų, vadovų) nesąžiningais veiksmais įmonei padarytos žalos atlyginimo, akcininkams padarytos žalos atlyginimo, dėl kitų ginčų tarp akcininkų ir/ar vadovų, ginčų dėl netinkamų sutartinių įsipareigojimų vykdymo, netesybų taip pat ginčų, susijusių su pirkimo-pardavimo, dovanojimo, nuomos, panaudos, paslaugų teikimo, vežimo, paskolos, jungtinės veiklos, draudimo sutartimis, ginčų dėl žalos atlyginimo tiek netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, tiek padarius žalą kitais pagrindais (dėl nusikaltimo, dėl nelaimingų atsitikimų, sveikatos sužalojimo, gyvybės atėmimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo), skolų išieškojimo.