Nekilnojamojo turto ir statybos teisė


Padedame klientams išspręsti nuosavybės įgijimą įgyjamąja senatimi, nekilnojamojo daikto suformavimo, turto bei jo pakeitimų registravimo klausimus kai kyla ginčas, konsultuojame bei atstovaujame bendraturčiams ginčuose dėl bendros nuosavybės valdymo ir disponavimo (naudojimosi daiktu tvarkos nustatymo, atidalinimo iš bendrosios nuosavybės), giname savininko teises išreikalaujant daiktą iš svetimo valdymo arba pašalinant trukdymus naudotis daiktu. Atstovaujame klientams įvairiuose ginčuose, susijusiuose su nekilnojamojo turto disponavimu (pirkimu-pardavimu, nuoma, paveldėjimu ir pan.), ginčuose dėl turto perleidimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, dėl statybos leidimo išdavimo ar panaikinimo, savavališkos statybos padarinių šalinimo, taip pat ginčuose tarp užsakovo ir statybos rangovo bei dėl atliktų statybos darbų kokybės ir trūkumų šalinimo.