Į advokatų kontorą kreipiasi klientai dėl įvairaus pobūdžio, sunkumo nusikalstamų veikų. Neretai paaiškėja, kad klientai jokio nusikaltimo nėra padarę, todėl baudžiamosios bylos būna nutraukiamos arba priimami išteisinamieji nuosprendžiai. Tam tikrais atvejais pateikiami kaltinimai asmenims vien dėl netinkamų įrodymų, pačios situacijos arba įstatymų interpretavimo. Mes padedame klientams įrodyti jų nekaltumą arba įstatymų rėmuose siekiame sušvelninti jų teisinę padėtį. Taip pat atstovaujame nukentėjusiesiems tiek dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo, tiek siekiant teisingumo, kai baudžiamosios bylos nepagrįstai nutraukiamos. Pateikiame keletą pavyzdžių iš teisinės praktikos baudžiamosiose bylose.  

1234

Nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl būtinosios ginties

Klientas ir jo draugė dienos metu buvo užpulti grupės neblaivių asmenų, apmėtyti akmenimis ir plytgaliais. Gindamasis nuo užpuolimo klientas keletą asmenų sužalojo, vieną iš jų sunkiai. Jam buvo pateiktas įtarimas dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo, t.y. dėl sunkaus nusikaltimo, už kurį numatyta reali laisvės atėmimo bausmė. Po beveik trejus metus trukusio tyrimo prokuratūra ikiteisminį tyrimą nutraukė pripažindama, kad klientas nusikaltimo nepadarė ir būtinosios ginties ribų neperžengė.


Nutraukta byla dėl baudžiamojo proceso kodekso nustatytos tvarkos nesilaikymo

Klientė buvo nuteista dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme advokatas nedalyvavo. Pateikus apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas apkaltinamąjį nuosprendį panaikino ir bylą nutraukė pripažinęs, kad prokuratūra neturėjo pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą.


Nuteistas upėje kateriu užmušęs vandens motociklininką asmuo

Upėje susidūrus kateriui ir vandens motociklui žuvo pastarojo vairuotojas. Ekspertas nustatė vidaus vandenų laivybos taisyklių pažeidimus abiejų įvykio dalyvių veiksmuose. Pirmosios instancijos teismas katerio vairuotoją pripažino kaltu nustatęs, kad jo veiksmai labiau nulėmė įvykio kilimą ir priteisė žuvusiojo tėvams – klientams – daugiau kaip 90 000 Lt žalą. Apeliacinės instancijos teismas atmetė nuteistojo skundą.


Išteisintas dėl dviejų merginų žūties kaltintas klientas

Sukarintoje stovykloje vyko žygis, kurio metu nuskendo dvi žygio dalyvės. Klientas, kartu su dviem kitais vadovais, buvo kaltinamas netinkamu pareigų atlikimu. Pirmosios instancijos teismas jį pripažino kaltu ir skyrė laisvės atėmimo bausmę jos vykdymą atidedant. Pagal kliento skundą, apeliacinės instancijos teismas jį išteisino neįrodžius, kad jo pareigos buvo susijusios su žygio organizavimu ar atsakomybe už žygio dalyvių saugumą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išteisinamąjį nuosprendį panaikino ir bylą grąžino nagrinėti iš naujo. Pakartotinai išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka apygardos teismas klientą išteisino antrą kartą, o kitus du vadovus pripažino kaltais.


Išteisinti trys klientai dėl ekonominių finansinių nusikaltimų

Į advokatų kontorą kreipėsi trys klientai - vienos įmonės akcininkai, vadovas bei darbuotojas, kurie buvo kaltinami buhalteriniais nusikaltimais, turto pasisavinimu, iššvaistymu. Byla buvo didelės apimties, tęsėsi keletą metų, pasiekė Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, po kurio buvo grąžinta pakartotiniam nagrinėjimui. Galutiniu nuosprendžiu visi trys klientai buvo visiškai išteisinti dėl visų pateiktų kaltinimų įrodžius, kad inkriminuojami nusikaltimai apskritai nebuvo padaryti.


Nutraukta byla klientui dėl būtinosios ginties

Kaimynė viešoje vietoje užpuolė mūsų klientą dėl vykstančių tarpusavio įsisenėjusių konfliktų. Gindamasis klientas minimaliai sužalojo užpuolikę, ši kreipėsi į policiją, byla buvo perduota teismui kaltinant klientą sveikatos sužalojimu. Pirmosios instancijos teismas klientą buvo pripažinęs kaltu, tačiau pagal mūsų apeliacinį skundą apygardos teismas nutraukė baudžiamąją bylą konstatavęs, kad klientas veikė būtinosios ginties sąlygomis ir jokio nusikaltimo nepadarė. Tuo pačiu buvo atmesti ieškiniai dėl žalos atlyginimo.


Nutraukta byla pagal laidavimą klientui, kaltintam sprogmenų laikymu

Klientas buvo radęs Antrojo pasaulinio karo laikų granatą. Įsitikinęs, kad joje nėra sprogstamosios medžiagos, parsinešė namo ir laikė kaip trofėjų. Pardavus namą išsikraustė, tačiau granatą paliko. Ją suradę naujieji savininkai iškvietė policiją, išminuotojus. Klientas buvo apkaltintas sunkiu nusikaltimu dėl sprogmenų laikymo, byla perduota nagrinėti apygardos teismui, grėsė realus laisvės atėmimas. Teisme buvo įrodyta, kad nusikaltimas turi būti kvalifikuotas pagal švelnesnį Baudžiamojo kodekso straipsnį, su tuo sutiko ir prokuroras. Tokiu atveju atsirado galimybė atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, byla buvo nutraukta, nes klientas iki tol neturėjo jokių teistumų.


Nutraukta byla prieš klientą dėl stambaus turto iššvaistymo

Klientas, įmonės vadovas, buvo apkaltintas tuo, kad neva per kelerius metus iššvaistė įmonės turto už 400 000 Eur panaudodamas cinką ne įmonės reikmėms. Gindamiesi įrodinėjome, jog jokio iššvaistymo nebuvo, visas cinkas sunaudotas gamybos procese, o tariamas „trūkumas“ susidarė tik dėl netinkamo sunaudoto cinko nurašymo buhalterijoje. Tyrimo metu buvo atlikta ekspertizė, kuri patvirtino kliento poziciją. Prokuratūra ikiteisminį tyrimą nutraukė neradusi jokio nusikaltimo sudėties.


Išteisintas klientas, kaltintas daugiabučio namo susirinkimo metu sužalojęs gyventoją

Po daugiabučio namo gyventojų susirinkimo viena iš namo gyventojų kėlė triukšmą, todėl buvo paprašyta išeiti lauk. Po kurio laiko ji kreipėsi į teismą teigdama, kad bendrijos pirmininkas ją sužalojo. Pirmosios instancijos teismas buvo nuteisęs klientą dėl sveikatos sutrikdymo, tačiau pagal mūsų apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas išsamiai patikrino bylą ir konstatavo, kad nėra jokių įrodymų, kad mūsų klientas būtų padaręs kokius nors sužalojimus nukentėjusiajai, todėl klientą visiškai išteisino.


Nutraukta byla prieš klientą, kaltintą valstybės tarnautojo papirkimu

Klientui buvo pateiktas įtarimas - neva jis papirko valstybės tarnautoją. Klientas kategoriškai neigė kaltę. Prokuratūra tyrimą prieš klientą nutraukė konstatavusi, kad nėra jokių įrodymų, jog jis būtų padaręs inkriminuojamą nusikalstamą veiką.


Išteisintas laivo kapitonas, kaltintas jūreivio žūtimi

Žvejybinio laivo kapitonas buvo kaltinamas tuo, kad neužtikrino darbų saugos reikalavimų, kurių pasekmė - žuvo jūreivis iškritęs per laivo bortą. Ilgo ir sudėtingo proceso metu buvo įrodyta, jog laivo kapitonas nepadarė inkriminuojamo nusikaltimo, darbų sauga buvo organizuota tinkamai, žuvusysis buvo didelę patirtį žvejybiniame laive turintis asmuo, todėl laivo kapitono kaltės dėl žūties nėra.


Nuspręsta nekonfiskuoti įmonės automobilio, kurį vairavo neblaivus darbuotojas

Administracinėje byloje pirmosios instancijos teismas nusprendė konfiskuoti įmonei priklausantį automobilį (12 000 Eur vertės), nes jį vairavo neblaivus įmonės darbuotojas. Pateikus apeliacinį skundą aukštesnysis teismas sutiko su skundo argumentais, kad įmonė buvo padariusi viską, jog užkirstų kelią neblaiviems darbuotojams vairuoti įmonės transporto priemones, todėl netaikė automobilio konfiskavimo. Policija apskundė šį sprendimą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, tačiau skundas buvo atmestas.


Nutraukta byla prieš klientą, kaltintą neatsargiu gyvybės atėmimu

Klientas dirbo su traktoriumi, kuris kraudavo pjuvenas. Darbas vyko naktį, tad nustatyta, kad traktoriaus judėjimo kelyje griežtai draudžiama vaikščioti kitiems asmenims. Kitas įmonės darbuotojas, būdamas neblaivus, ėjo pro dirbančio traktoriaus galinę dalį, todėl buvo kliudytas. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad nėra mūsų kliento kaltės dėl šio nelaimingo atsitikimo.


Nuteisti klientę darbo vietoje sužaloję įmonės vadovai

Atleidžiant klientę (buvusią direktorę) iš darbo įvyko konfliktas su naujaisiais vadovais, klientė buvo užpulta ir sužalota, patyrė didelį šoką. Prokuratūra ikiteisminį tyrimą nutraukė, tačiau pateikėme skundą privataus kaltinimo tvarka ir abu asmenys buvo nuteisti dėl sužalojimo, nors kaltę visą laiką neigė. Tokį sprendimą paliko galioti ir aukštesnės pakopos teismas, o nuteistųjų apeliacinius skundus atmetė. Klientei buvo priteista turtinė ir neturtinė žala, visos bylinėjimosi išlaidos.


Nutraukta byla prieš klientę dėl valstybės tarnautojo kurstymo piktnaudžiauti tarnyba

Klientė buvo įtariama tuo, kad neva kurstė valstybės pareigūną priimti neteisėtą sprendimą administracinio nusižengimo byloje. Tokie įtarimai nepasitvirtino, nes nuobauda buvo pritaikyta, todėl tyrimas prieš klientę buvo nutrauktas.


Panaikinti įtarimai klientui dėl darbų saugos pažeidimo

Klientas, naftos perdirbimo įmonės inžinierius, buvo kaltinamas netinkamu darbų saugos reikalavimų užtikrinimu, todėl apdegė 4 rangovų įmonės darbuotojai. Šioje byloje teko detaliai įsigilinti į gamybinius techninius procesus, darbuotojų kompetenciją, darbų pasiskirstymą, tad buvo pateikti išsamūs paaiškinimai, kad inkriminuojamų darbų saugos reikalavimų užtikrinimas buvo ne mūsų kliento kompetencija, nelaimės metu jis nebuvo įvykio vietoje, be to, nelaimę lėmė pačių nukentėjusiųjų didelis neatsargumas, saugos reikalavimų nesilaikymas, todėl byla prieš mūsų klientą buvo nutraukta.