Praktiniame darbe teka susidurti ir spręsti pačias įvairiausias teisines problemas. Dalis jų būna panašios viena į kitą, tačiau dažnai pasitaiko nestandartinės, painios, sudėtingos situacijos. Pateikiame dalį aprašymų iš daugelio turėtų situacijų apie įdomesnes, sudėtingesnes ar nestandartines bylas, iliustruojančias advokato praktikos įvairovę bei įgytą patirtį.

12345678910

Atmesta pretenzija dėl statybos darbų apmokėjimo

Prieš klientą statybos bendrovė, kuri statė gyvenamąjį namą, pateikė 75 000 Eur ieškinį dėl statybos darbų neapmokėjimo. Klientas pateikė 33 000 Eur priešieškinį dėl permokėjimo už neatliktus statybos darbus bei dėl trūkumų šalinimo išlaidų. Priešieškinis buvo patenkintas, o ieškovo ieškinys dėl 75 000 Eur priteisimo iš kliento paliktas nenagrinėtas.


Patenkintas ieškinys dėl avanso grąžinimo

Klientas sumokėjo 133 000 Eur avanso už perkamas patalpas. Vėliau paaiškėjo, kad patalpos parduodamos trečiajam asmeniui. Kreipiantis į teismą su ieškiniu išaiškėjo, jog yra grėsmė, kad sumokėti pinigai gali būti negrąžinti dėl atsakovo nemokumo. Teismas priteisė sumokėtą avansą ir beveik 17 000 Eur delspinigių. Atsakovas sprendimą įvykdė ir visą skolą grąžino.


Atmestas ieškovės ieškinys dėl žemės sklypo restitucijos

Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama panaikinti kliento 70 arų žemės sklypo prie Palangos miesto įsigijimo sutartį. Ieškinys buvo atmestas įrodžius, kad iki nacionalizacijos žemės sklypo savininkas, į kurio nuosavybės teisių atkūrimą pretendavo ieškovė, buvo praradęs nuosavybės teisę, o klientas asmeninio ūkio žemę išsipirko nepažeisdamas jokių įstatymų.


Neteisėtai atleistos iš darbo darbuotojos grąžintos į darbą

Dvi klientės buvo atleistos iš darbo už drausmės pažeidimus dėl neteisingai apskaičiuoto mokesčio už pervežimą geležinkelio keliais. Įrodžius, kad nėra jų kaltės dėl neteisingo mokesčio apskaičiavimo bei, kad yra pažeista atleidimo iš darbo procedūra, teismo proceso metu atsakovas pasiūlė taikos sutartį - vienai klientei sutikdamas su visais jos reikalavimais, o dėl kitos klientės teismas priėmė sprendimą grąžinti atgal ją į darbą ir priteisti visas priklausančias kompensacijas. Atsakovas sprendimo neskundė ir iškart jį įvykdė.


Patenkintas ieškovo reikalavimas dėl žemės sklypo ribų atstatymo

Klientas įsigijęs žemės sklypą pastebėjo, kad faktinis žemės sklypo dydis yra mažesnis, nei nurodyta pirkimo dokumentuose. Tuo tarpu kaimyninio sklypo faktinis dydis didesnis, nei pirkimo dokumentuose. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai atmetė reikalavimą dėl sklypo ribų pakeitimo, Lietuvos Aukščiausias Teismas kliento kasacinį skundą tenkino ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui. Antrą kartą išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka teismas ieškinį tenkino ir pakeitė sklypo ribas kliento naudai.


Darbuotojo ieškinys paliktas nenagrinėtu

Iš darbo atleistas piniginių lėšų ir kitais darbo drausmės pažeidimais įtariamas darbuotojas pateikė beveik 26 000 Eur ieškinį prieš advokato R. Noreikos atstovaujamą įmonę dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų. Po kelių metų trukusio proceso darbuotojo ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu.


Priteista neturtinė žala padaryta neveiksnaus asmens

Autoįvykyje itin sunkiai nukentėjo klientė. Paaiškėjo, kad per sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui važiavo automobilis, kurį vairavo neveiksnus asmuo, o neblaivus automobilio savininkas sėdėjo šalia. Neveiksniam asmeniui buvo išduotas vairuotojo pažymėjimas, tačiau įvykio metu su savimi jis jo neturėjo. Klientė pateikė ieškinį dėl neturtinės žalos priteisimo iš automobilio savininko. Apygardos teismas bei Lietuvos apeliacinis teismas klientės reikalavimus atmetė motyvuodami, kad automobilio savininkas negalėjo numatyti, jog perdavė automobilį vairuoti neveiksniam asmeniui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas iš dalies tenkino klientės kasacinį skundą ir iš automobilio savininko priteisė neturtinę žalą.


Atmestas ieškovės reikalavimas dėl įpėdinio pašalinimo iš paveldėjimo

Ieškovė, kliento pamotės įpėdinė, padavė į teismą klientą motyvuodama tuo, kad jo tėvas iki mirties nedalyvavo buto privatizavime kartu su kliento pamote. Apygardos ir Lietuvos apeliacinis teismai ieškovės reikalavimus atmetė, klientas paveldėjo dalį turto.


Nutraukta santuoka su Rusijos Federacijoje gyvenančia sutuoktine

Klientas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas nutraukti santuoką su žmona, gyvenančia Toljatyje, Samaros apskrityje, Rusijos Federacijoje. Su žmona klientas buvo daug metų nebendravęs. Žmona į teismo posėdžius Klaipėdos mieste neatvyko. Pasinaudojant teisinės pagalbos tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartimi, buvo atliktos visos privalomos procedūros ir santuoka nutraukta.


Priteista turtinė ir neturinė žala dėl autoįvykio

Kelyje Vilnius-Kaunas-Klaipėda atsakovei išvažiavus į priešpriešinę eismo juostą įvyko susidūrimas, kurio metu buvo sunkiai sužaloti advokato R. Noreikos klientai (ieškovai) bei žuvo kartu su atsakove važiavęs keleivis. Atsakovės atžvilgiu prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą nesant jos kaltės. Klientai padavė ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, dėl padidinto pavojaus šaltinio padarytos žalos. Teismas ieškinį tenkino iš dalies, Lietuvos apeliacinis teismas sprendimą paliko galioti, o atsakovės apeliacinį skundą atmetė.


Atmestos kaimyno pretenzijos dėl papildomai įsigytos valstybinės žemės

Klientas sodų bendrijoje prie savo turimo žemės sklypo išsipirko laisvą valstybinės žemės plotą, sutvarkė buvusią apleistą aplinką, užsitvėrė tvorą. Kitoje gatvės pusėje esantis kaimynas pateikė ieškinį prašydamas panaikinti žemės sklypo įsigijimo sandorius motyvuodamas tuo, kad negali prieiti prie kanalizacijos šulinių. Byla pasiekė Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą. Visų trijų instancijų teismai kaimyno pretenzijas atmetė. Be to, tas pats kaimynas padavė į teismą sodų bendrijos pirmininkę dėl šmeižto iškeldamas naują baudžiamąją bylą privataus kaltinimo tvarka. Klientė buvo išteisinta, apeliacinės instancijos teismas nuosprendį paliko galioti, o kaimyno apeliacinį skundą atmetė.


Nustatyta tėvystė mirus vaiko tėvui

Nesusituokusiai motinai gimė dukra, tėvystė nebuvo nustatyta, tikrasis vaiko tėvas su dukra bendravo nedaug, rėmė tik epizodiškai. Mirus tėvui liko palikimas – butas Klaipėdoje. Kitų pirmosios eilės įpėdinių nebuvo. Pilnametė dukra – klientė – kreipėsi į teismą dėl tėvystės nustatymo mirusiam tėvui paveldėjimo tikslu. Pirmosios instancijos teismas klientės prašymą atmetė, tačiau apeliacinės instancijos teismas, tenkindamas klientės apeliacinį skundą, pripažino mirusįjį klientės tėvu. Mirusiojo sesuo (paskesnės eilės įpėdinė) pateikė kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, tačiau skundas nebuvo priimtas nagrinėti. Klientė paveldėjo butą.


Priteista žala įmonei iš bendrovės vadovo bei akcininko

Vienas iš bendrovės akcininkų bei vadovas sudarė perleidimo sutartį, pagal kurią perleido teises į pastatą žmonos valdomai įmonei. Netekusi didelės vertės turto dėl tokių akcininko ir vadovo veiksmų įmonė tapo nemokia, jai buvo iškelta bankroto byla. Kitas įmonės akcininkas, kurį atstovavo advokatas R. Noreika, kreipėsi į teismą ir reikalavo žalos atlyginimo iš neteisėtus veiksmus atlikusio akcininko. Byla buvo sudėtinga, didelės apimties, tęsėsi apie 8 metus, teismai priėmė skirtingus sprendimus, tačiau baigėsi kliento pergale Lietuvos Aukščiausiajame Teisme. Iš nesąžiningo akcininko buvo priteista virš 350 000 Eur žalos, o iš jo žmonos valdomos įmonės dar apie 100 000 Eur. Atlyginus žalą įmonei buvo nutraukta bankroto byla.


Atmesti prokuroro reikalavimai dėl detaliojo plano naikinimo Pervalkoje

Prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti detalųjį planą, leidusį rekonstruoti poilsio pastatus Pervalkoje, statyti ūkinį pastatą. Prokuroro prašymas buvo grindžiamas tuo, kad neva detalusis planas prieštarauja Kuršių Nerijos nacionalinio parko planavimo schemai. Byla buvo didelės apimties, sudėtinga, tęsėsi 5 metus, tris kartus buvo perduota nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apeliacine tvarka, kuriame baigėsi visiška kliento pergale – buvo įrodyta, kad jokie detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja Kuršių Nerijos nacionalinio parko planavimo schemai.


Atmesti prokuroro reikalavimai dėl sandorių panaikinimo į sklypą, kuriame yra valstybinės reikšmės miško

Prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti visus žemės sklypo, esančio Palangoje, formavimo sprendimus bei perleidimo sandorius motyvuodamas tuo, kad sklypas negalėjo būti perleistas privačion nuosavybėn, nes jame yra valstybinės reikšmės miško. Prokuroras siekė sugrąžinti iš kontoros klientės žemės sklypą valstybei. Teisme pavyko įrodyti, kad apie tariamus pažeidimus prokuratūra žinojo prieš 9 metus iki kreipimosi į teismą, tačiau jokių veiksmų savo laiku nesiėmė. Pirmosios instancijos teismas bylą nutraukė, nes pripažino, jog prokuroras praleido terminą kreiptis į teismą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas prokuroro apeliacinį skundą atmetė, sklypas liko klientės nuosavybėje.


Priteista žala iš draudimo bendrovės pagal kasko sutartį

Klientas pateko į eismo įvykį, kurio metu buvo stipriai apgadinta jo transporto priemonė. Klientas turėjo kasko draudimą. Draudimo bendrovė atsisakė atlyginti žalą motyvuodama, kad jai neaiškios įvykio aplinkybės. Proceso metu pavyko įrodyti, kad draudimo bendrovė klysta, be to draudimui buvo nepalankios teismo eksperto išvados, nors tokios ekspertizės prašė pats draudikas. Galiausiai draudimo bendrovė nusprendė nebesiginčyti ir sutiko atlyginti visą žalą bei kitus kliento patirtus nuostolius.


Klientui priimtas palankus teismo sprendimas paveldėti sesers butą

Po sesers mirties klientas negalėjo paveldėti viso buto pagal testamentą, nes dalis buto priklausė nežinia kur esančiam sesers sutuoktiniui. Teisme pavyko įrodyti, jog visą butą kliento sesuo įgijo asmeninėn nuosavybėn, todėl klientas paveldėjo ne pusę, o visą butą.


Atmestos bankroto administratoriaus pretenzijos klientui dėl laiku neiškeltos bankroto bylos

Bankroto administratorius kreipėsi į teismą reikalaudamas priteisti iš kliento, buvusio bendrovės vadovo žalą, atitinkančią visą kreditorinių reikalavimų sumą, dėl to, kad laiku nebuvo iškelta bankroto byla. Teisme buvo įrodyta, kad kliento vadovavimo laikotarpiu pagrindo bankroto bylai kelti nebuvo, todėl visi reikalavimai prieš klientą buvo atmesti. Apeliacinės instancijos teismas paliko galioti tokį pirmosios instancijos teismo sprendimą.


Teismas pripažino, jog kontoros klientas pagrįstai laimėjo viešųjų pirkimų konkursą

Klientas, skalbimo paslaugas teikianti įmonė, buvo paduotas į teismą dėl viešųjų pirkimų konkurso rezultatų panaikinimo kaltinant perkančiąją organizaciją bei mūsų klientą įvairiais procedūriniais pažeidimais. Detaliai parengus teismui medžiagą visi kaltinimai buvo paneigti, konkurso nugalėtoju liko mūsų klientas. Byla buvo nagrinėjama visos trijose teismų instancijose ir visose baigėsi visiška kliento pergale.


Medžiotojų būrelio pretenzijos klientui buvo nepagrįstos

Klientas, buvęs medžiotojų būrelio vadovas, buvo paduotas į teismą reikalaujant ženklios sumos neva iššvaistytų būrelio lėšų. Teismui buvo įrodyta, kad klientas būrelio lėšas panaudojo jos reikmėms (medžioklėms, plotų nuomai, pašarų pirkimui), todėl finansinės pretenzijos prieš klientą iš esmės buvo atmestos. Tokiai nuomonei pritarė ir aukštesnysis teismas.


Klientas pasiekė, jog verslo nuostoliai būtų dalinami abiem partneriams

Klientas kartu su verslo partneriu gamino medžio gaminius. Plečiant verslą buvo įsigytos patalpos už paskolą, tačiau pasikeitus aplinkybėms verslas buvo nutrauktas. Realizavus nebereikalingas patalpas buvo patirti dideli nuostoliai, kurių kitas verslo partneris nenorėjo dengti kartu. Teismuose pavyko įrodyti tarp šalių egzistavusią jungtinės veiklos sutartį, todėl teismai, po kelerių metų proceso, nusprendė nuostolius padalinti abiem verslo partneriams.


Apeliacinėje instancijoje pavyko įrodyti, jog servitutas kliento žemėje nustatytas nepagrįstai

Pralaimėjęs bylą pirmojoje teismo instancijoje, klientas kreipėsi į mūsų kontorą prašydamas parengti apeliacinį skundą. Ginčo esmė ta, kad kaimynas siekė nustatyti 11 arų servitutą kliento žemės sklype. Įsigilinus į situaciją, surinkus papildomų esminių įrodymų pavyko pasiekti, kad teismas pripažintų, jog nėra pagrindo servituto nustatymui, nes kaimynas gali naudotis kitu įvažiavimu. Byla buvo laimėta, o Aukščiausiasis Teismas atsisakė nagrinėti kaimyno skundą.


Nustatyta tėvystė dviem vaikams

Klientė kreipėsi pagalbos siekdama nustatyti tėvystę dviem savo vaikams nurodydama vaiko tėvu iš Lietuvos kilusį, bet Jungtinėje Karalystėje gyvenantį gydytoją. Atsakovas iš pradžių vengė proceso, tačiau pavyko įrodyti jo tėvystę, priteisti vaikams išlaikymą bei išlaikymo įsiskolinimą.


Atmesti draudimo bendrovės nepagrįsti reikalavimai klientui

Klientas nuomojosi gyvenamąjį namą, kuris buvo nekokybiškas. Dėl namo nesandarumo, prastos šildymo sistemos užšalo radiatoriai bei įvyko avarija. Draudimo bendrovė reikalavo kompensuoti nuostolius, neva avarija įvyko dėl kliento kaltės. Teisme buvo įrodyta, jog namas buvo itin nekokybiškas, namo savininkas į prašymus sutvarkyti namą tinkamai nereagavo, be to, pagal draudimo sąlygas nuomininkams negali būti reiškiami reikalavimai atlyginti žalą. Byla pasibaigė visiška kliento pergale visose teismų instancijose.


Klientės ieškinys dėl visiško atsiskaitymo už baldus patenkintas

Klientė, baldų gamybos įmonė, pagamino bei sumontavo didelį kiekį baldų Rusijoje, tačiau užsakovas vengė atsiskaityti nesumokėdamas apie 150 000 Eur. Skolininkas bandė išvengti prievolės dangstydamasis savo finansinėmis problemomis su trečiaisiais asmenimis, nepagrįstai reikšdamas pretenzijas dėl baldų kokybės, galiausiai pasinaudojo proga, jog papildomas užsakymas dėl baldų nebuvo tinkamai raštiškai įformintas. Teisme pavyko įrodyti baldų užsakymą visai sumai, atmesti pretenzijas dėl kokybės, todėl klientė bylą laimėjo visiškai. Sprendimą paliko galioti apeliacinės instancijos teismas.


Klientas laimėjo bylą prieš Nacionalinę žemės tarnybą dėl mokėjimų už išperkamą žemę

Klientas sudarė sutartį su Nacionaline žemės tarnyba dėl žemės sklypo išpirkimo bei tvarkingai mokėjo sutartyje nurodytas metines įmokas su palūkanomis. Praėjus beveik 10 metų nuo sutarties sudarymo Nacionalinė žemės tarnyba „pastebėjo“, kad netinkamai buvo pasiskaičiavusi palūkanas ir jas nepaprašiusi įtraukti į notarinę sutartį, todėl perskaičiavo visas sumokėtas įmokas, tad klientui „atsirado“ 10 000 Eur skola. Pavyko įrodyti, jog klientas tinkamai vykdė savo prievoles pagal sutartį, už tariamas Nacionalinės žemės tarnybos skolas nėra atsakingas, todėl byla baigėsi visiška kliento pergale.


Nutraukta santuoka su Peru piliečiu

Klientė kreipėsi teisinės pagalbos dėl santuokos nutraukimo su Peru piliečiu. Sutuoktinis ignoravo teismo procesą, tačiau kurjerio pagalba pavyko įteikti teismo dokumentus jo giminaičiams. Teismas laikė, jog atsakovui apie bylą pranešta tinkamai, todėl nutraukė santuoką atsakovui nedalyvaujant, priteisė vaiką motinai bei išlaikymą iš atsakovo.


Nutrauktos dvi tų pačių asmenų sudarytos galiojančios santuokos

Klientė kreipėsi pagalbos su labai neįprasta situacija. Ji su tuo pačiu asmeniu sudarė santuoką Airijoje, po to dar kartą susituokė Lietuvoje. Abi santuokos galiojančios, įstatymai nenumato tokių situacijų, jog galėtų galioti vienu metu dvi tų pačių asmenų santuokos. Kilo problema kur nutraukti santuokas, Lietuvoje ar Airijoje, vieną ar abi. Situaciją sunkino, jog atsakovas visiškai ignoravo teismo procesą. Po ilgų dvejonių teismas nutraukė abi santuokas, atsakovas sprendimo neskundė.


Gerokai sumažintas žalos dydis dėl žalos gamtai

Klientas savo žemės sklypuose išsikasė didelį tvenkinį be suderinto projekto. Aplinkos apsaugos agentūra paskaičiavo žalą gamtai apie 170 000 Eur. Be to, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikaltimo gamtai. Pavyko įrodyti, kad jokios esminės gamtai žalos klientas nepadarė, sutvarkė savo sklype esančius nevertingus žemės plotus, todėl baudžiamoji byla buvo nutraukta, o žala gamtai priteista tik 6000 Eur.


Priteista turtinė ir neturtinė žala dėl statybos broko

Advokatui teko įstoti į pradėtą ir gerokai užsitęsusią bylą dėl daugiabučio namo statybos broko, todėl labai drėko namo sienos, į butą skverbėsi šaltis, stipriai palijo grindys, sienos, baldai. Dėl netinkamų gyvenimo sąlygų vaikams išsivystė alergijos, kitos ligos. Po ilgo, sudėtingo proceso, eilės statybinių teismo ekspertizių pavyko įrodyti statybų bendrovės atsakomybę bei priteisti klientei turtinę ir neturtinę žalą.


Pavyko įrodyti, jog klientas neužsakė pervežimo paslaugų, todėl neprivalo už jas mokėti

Pervežimo įmonė padavė į teismą klientą, neva šis užsakė nugabenti krovinį į Angliją, bet iki galo neatsiskaito. Klientas įrodinėjo, kad tokio užsakymo niekada nebuvo atlikęs, su Anglija jokių prekybos reikalų neturi, o kažkas pasinaudodamas viešai prieinamais įmonės duomenimis bei pateikdamas pervežimo įmonei išgalvotą elektroninį paštą, telefono numerį, užsakė pervežimo paslaugas, realiai gabendamas kontrabandą. Pervežimo įmonė nepatikrino užsakovo tapatybės, pateko į sukčiaus pinkles, bet nusprendė patirtus nuostolius išsiieškoti iš visiškai niekuo dėtos įmonės, mūsų kliento. Teisme pavyko įrodyti, kad klientas jokių paslaugų neužsakė, todėl visos pretenzijos prieš klientą buvo atmestos.


Policijos komisariatas įpareigotas išleisti pareigūną į pensiją

Policijos komisariatas pradėjo tarnybinį patikrinimą prieš pensinio amžiaus sulaukusį pareigūną. Šis paprašė išleidžiamas į pensiją. Policijos vadovybė atsisakė tokį prašymą tenkinti, nors tuo metu buvo suformuota aiški Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kad tokiais atvejais privaloma asmenį išleisti į pensiją. Klientas kreipėsi pagalbos, teisme buvo įrodyta, jog policijos komisariato vadovybė elgėsi neteisėtai. Pirmosios instancijos teismas įpareigojo išleisti į pensiją, tačiau policijos komisariatas skundė tokį sprendimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skundą atmetė, klientas bylą laimėjo.


Laimėta byla dėl privažiavimo į sklypą

Klientas kreipėsi pagalbos surašyti apeliacinį skundą dėl sklypo formavimo projekto palikimo galioti, kuriuo buvo numatytas privažiavimas į sklypą per kaimyninę žemės valdą. Situacija išskirtinė tuo, kad kliento statiniai pastatyti itin stačiame šlaite, iš vienos pusės yra gatvė, iš kitos upė, o privažiuoti prie sklypo įmanoma tik per kaimyninį sklypą. Pirmosios instancijos teismas buvo panaikinęs tokio projekto sprendinį dėl formalių projektavimo pažeidimų. Parengus apeliacinį skundą, surinkus vaizdinės medžiagos apie esamą situaciją, pateiktus specialistų brėžinius Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pavyko įrodyti, kad kitoks patekimas į sklypą neįmanomas, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo panaikintas, kliento skundas patenkintas visiškai.


Priteista neturtinė žala žuvusiojo artimiesiems

Privačiame sklype vyko inžinerinių tinklų tiesimas, buvo iškasta per gili, nesaugi tranšėja, kuri griuvo ir mirtinai prispaudė ten buvusį darbininką. Žuvusiojo artimieji kreipėsi pagalbos dėl žalos atlyginimo. Kreipusis į teismą dalį žalos geranoriškai atlygino sklypo savininkas, tačiau kasimo darbus vykdžiusi įmonė ginčijo savo kaltę ir nenorėjo atlyginti žalos. Po sudėtingo proceso abiejų instancijų teismai vieningai nusprendė, kad darbus atlikusi įmonė privalo atlyginti turtinę ir neturinę žalą žuvusiojo artimiesiems.


Padalintas sugyventinių kartu užgyventas bendras turtas

Klientės sugyventinis padavė į teismą reikalaudamas grąžinti jo vardu nupirktą automobilį, kuriuo naudojosi mūsų klientė. Tuo tarpu klientė siekė pasidalinti visą kartu užgyventą bendrą turtą. Sugyventinis neigė bendrą nuosavybę, aiškino, kad nebuvo vedamas bendras ūkis, turtas neva įgytas už jo asmenines lėšas, bendro gyvenimo nebuvo, tik epizodinis. Teisme pavyko įrodyti bendrą sugyventinių gyvenimą, bendrą ūkio vedimą, todėl teismas konstatavo tarp šalių egzistavus jungtinės veiklos (partnerystės) teisinius santykius, kurių metu buvo užgyventas turtas. Teismas padalinto bendrą turtą, priteisė klientei ženklias kompensacijas. Tokį sprendimą paliko galioti ir aukštesnės instancijos teismas.


Atmestos užsakovės pretenzijos dėl statybos darbų broko

Klientas atliko buto remonto darbus, tačiau užsakovė vengė galutinai atsiskaityti, ėmė kaltinti rangovą statybos darbų broku, reikalavo ženklios kompensacijos dėl neva nuostolių padengimo. Pavyko įrodyti, jog statybos darbų broko nėra, o užsakovė jokių realių nuostolių nepatyrė. Klientas bylą laimėjo.


Laimėta byla dėl dvigubo darbo užmokesčio

Klientė, vietos veiklos grupė, sudarė sutartį su projekto rengėju dėl europinių lėšų panaudojimo vietos bendruomenių poreikiams. Projektas buvo atliktas, už jo parengimą atsiskaityta. Praėjus keleriems metams projekto rengėjas padavė į teismą klientę teigdamas, kad jis tariamai buvo įsidarbinęs (jokia darbo sutartis nesudaryta) ir projekto metu teikęs dalį konsultacijų kaip projekto rengėjas, o kitą dalį kaip tariamai nusamdytas darbuotojas. Tokiu būdu iš klientės nepagrįstai buvo reikalaujama sumokėti antrą kartą už tą patį darbą. Žinoma, tokie vykdytojo argumentai teismo neįtikino, todėl jo ieškinys prieš mūsų klientę buvo atmestas visiškai.


Atmestas ieškinys dėl gyvenamojo namo pirkimo-pardavimo sutarties panaikinimo

Klientas įsigijo gyvenamąjį namą. Namo pardavėjo kreditorius bandė nuginčyti sutartį, neva pardavėjas buvo prasiskolinęs ir negalėjo namo parduoti. Teismai nustatė, kad jokių apribojimų parduoti namą nebuvo, pardavėjas buvo pakankamai mokus, todėl paliko galioti pirkimo-pardavimo sutartį, namas liko kliento nuosavybe.


Priteista skola klientui iš pirkėjo už parduotas pjuvenas

Klientas pardavė didelį kiekį pjuvenų. Pirkėjas dalį kainos sumokėjo, likusios dalies apie 120 000 Eur ėmė vengti. Pateikus ieškinį teismui pirkėjas pateikė priešieškinį apie 170 000 Eur dėl neva netinkamos kokybės pjuvenų pardavimo, tačiau jokių įrodymų savo teiginiams pagrįsti nesugebėjo pateikti. Teismas ieškinį tenkino, priešieškinį atmetė visiškai, klientas bylą laimėjo.


Atmesti sūnaus reikalavimai dėl mirusio tėvo turto paveldėjimo

Mūsų klientui prieš mirtį brolis padovanojo visą turtą. Klientas rūpinosi savo broliu, visapusiškai prižiūrėjo, tačiau vienintelis sūnus su tėvu visiškai nepalaikė jokio ryšio. Po mirties sūnus ėmė pretenduoti į tėvo buvusį turtą teigdamas, neva tėvas negalėjo padovanoti savo viso turto broliui, mūsų klientui. Teisme įrodėme, kad sudarydamas dovanojimo sutartį kliento brolis buvo visiškai veiksnus, sveiko proto, todėl sūnaus ieškinys buvo atmestas visiškai.