Advokato R. Noreikos kontora įsteigta 2004 metais ir advokato praktika sėkmingai vykdoma daugiau kaip 15 metų. Advokato kontoroje dirba patyrę advokatai bei advokatų padėjėjai. Didžiosios dalies advokatų teisinio darbo stažas viršija 20 metų. Nuolat augantis kontoros advokatų, padėjėjų skaičius sudaro sąlygas suteikti klientams kuo kokybiškesnes teisines paslaugas bei skirti maksimalų dėmesį kliento problemai išspręsti.
Esame viena didesnių Advokatų kontorų Klaipėdos mieste. Sparčiai gausėjantis priimamų teisės aktų skaičius bei teismų praktika reikalauja didinti kontoros teisininkų ratą, suteikiantį galimybę specializuotis, labiau įsigilinti į kliento problemą bei su jos sprendimu susijusią teisinę bazę, o tuo pačiu sudaromos sąlygos aukščiausios kokybės teisinių paslaugų teikimui. Klientų patikėtos teisinės problemos kontoros advokatų aptariamos išnaudojant sukauptą patirtį ir ieškant priimtiniausio problemos sprendimo būdo griežtai laikantis kliento patikėtos informacijos konfidencialumo.
Advokato R. Noreikos kontora teikia teisines paslaugas civilinės, šeimos, paveldėjimo, darbo, nekilnojamojo turto ir statybos, žemės, draudimo, įmonių, baudžiamosios, administracinės teisės srityse bei kitose glaudžiai susijusiose teisės šakose. Advokatai dalyvauja sprendžiant santuokos nutraukimo, žalos atlyginimo, skolų priteisimo, sandorių ginčijimo, bendraturčių nesutarimų, darbo ginčų, akcininkų ir vadovų tarpusavio ginčų, taip pat kitų kategorijų bylose. Teikdami paslaugas konsultuojame klientus, rengiame procesinius dokumentus teismui bei kitoms institucijoms, kliento pageidavimu ruošiame sutartis, atstovaujame civilinėse bei administracinėse bylose, giname baudžiamosiose bylose.
Mūsų tikslas - maksimalių pastangų dėka siekti klientui palankiausio rezultato.